عين مثل اشک

لطفا سکوت را رعایت فرمایید!...

...!!؟

اول :   جهان مستراح بزرگیست! ومن چه می توانم بگویم جز اینکه به قول برشت:                                                           آدم ,آدم است!                                                                                                                   فردین نظری     دوم : هر ... ادامه مطلب
/ 65 نظر / 26 بازدید
دی 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست